GIỚI THIỆU | GIỚI THIỆU CHUNG  
Dịch vụ kế toán Nghệ An

KẾ TOÁN NGHỆ AN - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP.

Luật thuế, luật doanh nghiệp, các thông tư, công văn hướng dẫn liên tục được ban hành. Các doanh nghiệp Việt nam nói chung, cá doanh nghiệp Nghệ an nói riêng chưa có bộ báy kế toán đồng bộ kể đáp ứng các chính sách thuế. Nhình chung lĩnh vực kế toán của các doanh nghiệp đang yếu.

Trong hoàn cành đó, Công ty CP DV kế toán Nghệ an đã ra đời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩn vực thuế. KẾ TOÁN NGHỆ AN đã hội tụ các các nhân tài kế toán trong tỉnh và có sự hợp tác của các chuyên gia kế toán của các trường đại học kinh tế Hà Nội.

Với 2 lĩnh vực hoạt động chính là Đào tạo và Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp,  KẾ TOÁN NGHỆ AN đã đáp ứng được sự thiếu hụt của cá doanh nghiệp.

 

Dịch vụ kế toán TP Vinh Nghệ An

Dịch vụ kế toán Vinh Nghệ An

 

 
Đối tác công ty
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 59  | Tất cả: 190,054
 
 
Công ty CP Dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ an
Trung tâm tư vấn thành lập doanh nghiệp và dịch vụ kế toán
Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An
Điên thoại: 0915.050.067
website: http://ketoannghean.vn